top of page

ברגע אחד

תקציר הסרט:

את יום ההולדת הזה הדר לא תשכח לעולם. החבר החייל שלה לוקח אותה למסיבת סמים ושם, יש לה שתי אפשרויות, לקחת ולהשתלב עם כולם או להישאר בצד. הסרט מראה את התפתחות שתי האפשרויות ואת התוצאות המפתיעות של כל אחת מהן.

אורך הסרט: 15 דקות

מתאים לשעורי חברה בנושאים של:

הטרדה מינית | אונס | סמים | לחץ חברתי | מסיבות סמים | בחירה אישית

שאלות אפשריות לדיון:

  • סמים –מה זה עושה? ניסיתי?

  • לחץ חברתי – לאן הוא יכול להוביל? ניסיונות אישיים

  • בחירה – האם באמת יש לנו בחירה בחברה כל כך מלחיצה?

  • הטרדה מינית – היכן עובר קו הגבול של הטרדה מינית ומתי זה אונס?

תסריט: הדס סלוק | בימוי: גל כהן | הפקה: שני שטיינמן | צילום: קרן בר | עריכה: עדי רובינשטיין | שנת הפקה: 2013

נעשה במסגרת מגמת הקולנוע בבית הספר קריית החינוך השש שנתית רביבים, ראשון לציון

bottom of page