top of page

אני מרגישה שאני בעצם מרגיש

תסריט הסרט: זהו סיפורו של אלמוג, שנולד בגוף של אישה ומשתוקק בכל ליבו להיות גבר. כתוצאה מכך חי הרבה שנים בחייו בשקר ובהסתרה. מול המצלמה הוא חושף את סיפורו האישי על המסע האישי שלו במעבר בין הווייה של נערה להווייה של נער. מסע מרגש בו הוא עובר מעצב לשמחה ומחוויה של הסתרה לחוויה של חופש.

אורך הסרט: 12 דקות

מתאים לשיעורי חברה בנושאים של:

זהות מינית | טרנסג'נדרים | חופש מול הסתרה | קשיים עם הורים | קבלת השונה | התמודדות מול החברה | תקשורת

שאלות אפשריות לדיון:

  • חופש מול הסתרה - מה עדיף? מה המחירים של כל אחד מהם?

  • תקשורת מול הורים - למה זה קשה לפעמים? מתי אני מסתיר?

  • תקשורת מול עצמי - האם אני מדבר עם עצמי על דברים שמפריעים לי או מעדיף להדחיק? האם ההדחקה חשובה?

  • זהות מינית - איך מתייחסים לזה היום בחברה? האם עדיין עדיף להסתיר את זה? מה המחיר של לגלות?

בימוי: עמית פידל | צילום: אופיר שריג | עריכה: רועי גרנר | שנת הפקה: 2015

נעשה במסגרת מגמת הקולנוע בבית הספר קריית חינוך מעין שחר, עין החורש

bottom of page